Xin Lưu ý :  Như thông lệ, các cháu Thanh thiếu niên dưới 15 tuổi và đặc biệt năm nay, kính mời Quý Ông Bà trên 70 tuổi vào cửa miễn phíHội Xuân

Dortmund

1 Million +